Vägarbete

2022 Vår/Försommar-perioden  – Uppdaterad 2022-04-18

Fiberprojektet – Kvar för entreprenören är att lägga igen brunnar samt övriga mindre  slutjusteringar. En gemensam formell besiktning mhp återställning av vägens skick kommer att ske när entreprenören meddelar att all grävning är klar. 

Vår/Försommar

  • Å-bron vid Billsbro har fått ny skyltning . Skyltning är enligt direktiv från Trafikverket och innebär , Bruttovikt=21 ton, Axelvikt/tryck=5 ton, Boggivikt/tryck=6 ton.
  • Vid årsmötet i oktober togs beslut om att ansöka om ett nytt förstärkningsbidrag avseende sträckan Larslund – Palmenbacken. Ärendet expedierades  relativt snabbt och godkännande erhölls från TV. Arbetet startades upp men vinterförhållande inträdde och vi var tvungna att avbryta. Arbetet startades åter upp i början av april men snöovädret tvingades oss att pausa ännu en gång. Projektet kommer att vara slutfört i månadsskiftet april/maj.
  • Stenbron vid Billsbro (bastun) har vid Trafikverkets senaste besiktning tilldelats röjnings och reparationsaktiviteter mhp stensättningen. Arbetet kommer att expedieras under våren/försommaren.
  • Saltning kommer att utföras så snart vårunderhållet är klart och vägen sen också blir tillräckligt fuktig.