Vägarbete

2022 Sommar-perioden  – Uppdaterad 2022-07-02

Fiberprojektet – Kvar för entreprenören är att lägga igen brunnar samt övriga mindre  slutjusteringar. En gemensam formell besiktning mhp återställning av vägens skick kommer att ske när entreprenören meddelar att all grävning är klar. 

Sommar

  • Å-bron vid Billsbro har fått ny skyltning under våren. Skyltningen är enligt direktiv från Trafikverket och innebär , Bruttovikt=21 ton, Axelvikt/tryck=5 ton, Boggivikt/tryck=6 ton.
  • Vid årsmötet i oktober togs beslut om att ansöka om ett nytt förstärkningsbidrag avseende sträckan Larslund – Palmenbacken. Ärendet expedierades  relativt snabbt och godkännande erhölls från TV. Arbetet är slutfört och besiktigat.
  • Stenbron vid Billsbro (bastun) har vid Trafikverkets senaste besiktning tilldelats röjnings och reparationsaktiviteter mhp stensättningen. Arbetet kommer att expedieras under sensommar-höst.
  • Saltning är genomförd. Eventuella behov av komplettering diskuteras med ordförande.
  • Röjning av hängande grenar och sly behöver utföras efter delar av vägsträckan, särskilda problem i form av lågt hängande stammar/grenar uppstår då träden/buskarna blir fuktiga. 
  • För att förbättra vattenavrinning kommer kantskärning/dikning att ske efter prioriterade sträckor. Arbetet kommer att ske under sensommar-höst.