Vägarbete

2018 – Höst/Vinter – Uppdaterad 20181031 …

Nu håller vi på med höstarbete samt delgenomförande av förstärkningsprojektet som vi presenterade vid årsmötet. Vi fick i oktober ett anslag från trafikverket till halva projektet. Detta innebär att vi genomför projektet på selektiva vägsträckor med start strax söder om Sandängs-korset och i riktning mot Marsjö-korset. 

Beroende på väderlek så kommer vi antingen att hyvla eller pottlaga vägen då behov uppstår. Snökäppar är utsatta på sträckor med störst behov. Finns önskemål om ytterligare sträckor ta kontakt med styrelsen.