Vägarbete

2022 Vinter/Vår-perioden  – Uppdaterad 2022-01-12

Fiberprojektet – Kvar för entreprenören är att lägga igen brunnar samt övriga mindre  slutjusteringar. En gemensam formell besiktning mhp återställning av vägens skick kommer att ske när entreprenören meddelar att all grävning är klar. 

Vinterunderhåll – Sedvanlig plogning och sandning, kontakta ordförande vid eventuellt behov av kompletterande sandning.

Vårarbete övrigt

  • Å-bron vid Billsbro har tilldelats ny bärighetsklassning vilket erfordrar ny skyltning som kommer att etableras så snart väderlek medför markarbeten. Mer info om detta vid kommande årsmöte.
  • Vid årsmötet i oktober togs beslut om att ansöka om ett nytt förstärkningsbidrag avseende sträckan Larslund – Palmenbacken. Ärendet expedierades  relativt snabbt och godkännande erhölls från TV. Arbetet startades upp men vinterförhållande inträdde och vi var tvungna att avbryta. Arbetet startas upp så snart väderleken så tillåter.
  • Stenbron vid Billsbro har vid TVs senaste besiktning tilldelats röjnings och reparationsaktiviteter som skall expedieras under våren/försommaren.