Vägarbete

2024 Vår-försommarperioden  – Uppdaterad 2024-04-27

Planerat underhåll

Våren har varit lång med varierande väderlek. Mycket vatten i form av nederbörd och snösmältning har belastat vägen hårt. Detta tillsammans med allt tyngre trafik kräver att vi fortsätter med att stärka vägens bärighet i form av vattenavrinning och tillförsel av  grusmaterial. Saltning kommer att ske när vårarbetet kan anses färdigställt.

När det gäller reparationen av stenbron vid Billsbro så har Trafikverket beviljat bidrag och entreprenör är upphandlad. Dock måste rätt temperatur och övriga väderförhållande råda för genomförande. Arbetet är inplanerat till maj 2024.