Vägarbete

2020 – Vinter/Vår – Uppdaterad 20200217 …

Årets vinterperiod har inget historiskt likt under 2000-talet. Väldigt lite arbete med snö och sandning men desto mer med att hålla vägen stabil och så grop/pott-fri som möjligt. Regn tär kontinuerligt på vägbanan som åtgärdas genom att pottlaga eller hyvla beroende på omfattning och möjlighet. 

I inledningen av december kom besked från Trafikverket att vår ansökan om ”Förstärkningsbidrag” beviljats. Ett sent men välkommet besked. Vädret gav oss förutsättningar att genomföra projektet under december.

Den milda vintern har gett oss möjlighet att förbättra avrinning från vägbana och diken, detta arbete fortgår enligt budget.

Enligt beslut på årsmöte så kommer ett räcke att monteras vid den djupa dikesgraven i kurvan vid Oppeberga under våren.