Vägarbete

2022 Höst-perioden  – Uppdaterad 2022-10-05

Fiberprojektet – Kvar för entreprenören är att lägga igen brunnar samt övriga mindre  slutjusteringar. En gemensam formell besiktning mhp återställning av vägens skick kommer att ske när entreprenören meddelar att all grävning är klar. 

Sommar

  • För att förbättra vattenavrinning kommer kantskärning/dikning att ske efter prioriterade sträckor.  Arbetet kommer att ske under oktober-december beroende på väderlek.
  • Förberedelse inför vinter, hyvling och samtidig anpassning av vägens bombering sker under oktober-november.
  • Röjning av hängande grenar och sly behöver utföras efter delar av vägsträckan, särskilda problem i form av lågt hängande stammar/grenar uppstår då träden/buskarna blir fuktiga. 
  • .