Vägarbete

2019 – Vinter/Vår – Uppdaterad 20190218 …

Våren börjar tillfälligt eller tidigt vem vet. Vår väg sträcker sig genom ett antal klimatzoner samtidigt. Där vägen passerar öppet landskap och i sydliga sluttningar råder vårväglag och delvis tjällossning medans i skugga och norrläge så råder det vinterväglag. Detta gör underhållet svårplanerat.

Tidvis kommer bärigheten att skyltas ned för att undvika körskador där tjällossning pågår. Ni som har transportbehov överstigande utsatt bärighet kan ta kontakt med ordförande för vidare planering.