Årsmöte 2022 och 23

Årsmöte 2022 och 2023

Årsmöte 2022 – ägde rum den 12/2 kl 10:00 Fågeltorp.  Mötet genomfördes utomhus i ett ganska kulet och blåsigt vinterväder.  Mötet inleddes med enklare utspisning. Mötesdokumentation och debitering postas under vecka 7. Aktuella dokument kommer också sedermera att återfinnas i Arkivet.

Information från tidigare årsmöten finns under meny ”Arkiv” i form av följande dokument, protokoll, kassa/budget och revisionsprotokoll. Samtliga medlemmar erhåller protokoll, kassa/budget och aktuellt års debitering via postat brev.

Årsmöte 2023 – Mötet ägde rum söndag  30/4 10:30 Fågeltorp, utskick innehållande mötesdokument och debitering skedde veckan efter. Dokument kommer också sedemera finnas tillgängligt i ”Arkivet”.