Årsmöte 2018

Lördag den 17 februari klockan 10:00 hade vi årsmöte i Gårdshuset på Fågeltorp. Tio delägare slöt upp för att planera årets drift samt diskutera planerad fiberutbyggnad.

Information från årsmötet finns under meny ”Arkiv” i form av följande dokument, protokoll, kassa/budget, revisionsprotokoll och aktuell debiteringslängd.

Fågeltorp