Årsmöte 2022 och 23

Årsmöte 2022 och 2023

Årsmöte 2022 ägde rum den 12/2 kl 10:00 Fågeltorp.  Mötet genomfördes utomhus i ett ganska kulet och blåsigt vinterväder.  Mötet inleddes med enklare utspisning. Mötesdokumentation och debitering postas under vecka 7. Aktuella dokument kommer också sedermera att återfinnas i Arkivet.

Information från tidigare årsmöten finns under meny ”Arkiv” i form av följande dokument, protokoll, kassa/budget och revisionsprotokoll. Samtliga medlemmar erhåller protokoll, kassa/budget och aktuellt års debitering via postat brev.

Årsmöte 2023.  Mötet kommer att ske utomhus och med förhoppning om hyfsat väder. Kallelse kommer att sändas via post senast 14 dagar före mötet.