Stämma 2021

Årsmöte och extra stämma 2021 

Normalt hålls årsmötet under perioden februari-mars men på grund av rådande pandemi så avvaktar vi utvecklingen.

Extra Stämman den 20/2-21 vars syfte var att ta ställning till aktuellt Fiberavtal i avseende på grävning i vägområdet samlade en stor uppslutning, 23 närvarande och ett flertal fullmakter. Mötet hölls utomhus och med 2 meters uppmärkta avstånd mellan deltagarna som också förhöll sig bra till detta.

Information från tidigare årsmöten finns under meny ”Arkiv” i form av följande dokument, protokoll, kassa/budget, revisionsprotokoll och debiteringslängd. Samtliga medlemmar erhåller protokoll, kassa/budget och aktuellt års debitering via postat brev.