Stämma 2021

Årsmöte, extra stämma och utdebitering

Årsmötet genomförs normalt någon gång under perioden februari-mars. På grund av rådande pandemin så avvaktar vi utvecklingen men har som plan att genomföra detta någon gång under aug-sept.  Den sedvanliga utdebiteringen beslutas på årsmötet och kan därför ej ske förräns årsmötet är genomfört.

Extra Stämman den 20/2-21 vars syfte var att ta ställning till aktuellt Fiberavtal i avseende på grävning i vägområdet samlade en stor uppslutning, 23 närvarande och ett flertal fullmakter. Mötet hölls utomhus och med 2 meters uppmärkta avstånd mellan deltagarna som också förhöll sig bra till detta.

Information från tidigare årsmöten finns under meny ”Arkiv” i form av följande dokument, protokoll, kassa/budget, revisionsprotokoll och debiteringslängd. Samtliga medlemmar erhåller protokoll, kassa/budget och aktuellt års debitering via postat brev.