Hem

Välkommen till Billsbro Vägsamfällighetsförening, Vingåkers kommun.
karta10Verksamheten omfattar 10 km grusväg i form av gemensamhetsanläggningen Billsbro GA1 med dryga 50 stycken fastigheter. Vägen med Trafikverkets identitet 13938 har totalt tre anslutningar mot större vägar. Vid två punkter ansluter vi mot Högsjövägen, den ena är vid Sjögetorp/Ålö loge och den andra är vid Billsbro. Den tredje anslutningen är bortom Fågeltorp och mot Marsjövägen. Vi har följande tre broar,

  • en valvbro vid Billsbro,
  • en mindre stensatt bro också den vid Billsbro
  • en valvbro vid Sjögetorp.