Kontakt

Styrelsen består av följande …

  • Ordförande – Marcus Söderqvist (070 – 645 55 41)
  • Kassör – JO karlsson (070 – 538 44 34 )
  • Sekreterare – JO Karlsson
  • Revisorer – Ingemar Eriksson & Morgan Jouchims
  • Suppleanter – S-E Åberg & Bengt Larsson